Vytisknout stránku

Národní týden manželství

Národní týden manželství se bude konat od 13.2. do 19.2. 2017.
Motto: Recept na dobré manželství

Impulz k zamyšlení, jak uskutečnit sen o hezkém vztahu na celý život. Každý rok v týdnu Valentýna (14. 2.) je Národní týden manželství příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah.
Valentýn je synonymem romantiky a týden manželství se jí určitě vyhýbat nebude, stejně jako přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti, které by v manželství neměly chybět. Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. Je bláhové si myslet, že se nám podaří vymýtitvšechnyrozvody. Ale přinejmenším to naše manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky v dobrém i zlém, v bohatstvíi v chudobě.

Proč NTM:
Dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život jednotlivců i společnosti. Stěžejní role manželství v naší společnosti spočívá mimo jiné v tom, že poskytuje stabilní a láskyplné prostředí k výchově dětí a jakotakové potřebuje podporu.

  • NTM vytváří prostor, kde si můžeme připomenout, že spokojené manželství není samozřejmost, ale vztah, který bychomměli rozvíjet.
  • NTM je příležitost pro ty, jejichž cílem je pracovat na rozvoji a kvalitě manželství v ČR. Myšlenka organizování Národního týdne manželství je iniciativa otevřená všem, kdo si myslí, že manželství je dobrá věc.

NAŠE CÍLE:

  • posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství
  • motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství
  • propagovat programy i iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů v České republice


Snadno se může stát, že jeden druhého bereme jako samozřejmost ...
V současnosti se u nás rodí více než 40% dětí mimo manželství. Každé druhé manželství končí rozvodem. 47 % párů uvádí jako důvod rozvodu rozdílnost povah. Kvůli rozvodům, kterých je každý rok více než 33 tisíc, přijde ročně o jednoho z rodičů přes 20 tisíc dětí, které tak samy získávají negativní zkušenost s manželstvím. Průměrná délka trvání manželství v ČR je 13 let. Zhruba 70 % rozvádějících se párů má děti. Dochází k výraznému nárůstu soužití nesezdaných párů jako alternativy manželství, přičemž četnost rozpadu těchto vztahů je mnohem vyšší než u manželství - se všemi negativními dopady na děti těchto párů.

Brožurka NTM ke stažení ZDE
Dokument k Národnímu týdnu manželství 12. - 19. 2. 2012

Provozovatelem NTM je Centrum Generace, o.p.s. www.centrumgenerace.cz

Motto NTM:

NTM 2007: Dobré manželství není samozřejmost
NTM 2008:
Manželství - láska v dobrém i zlém
NTM 2009:
Sliby nejsou chyby
NTM 2010: V bohatství i chudobě
NTM 2011: Věrnost není slabost
NTM 2012: Rozumíme si? Cesty k lepší komunikaci v manželství.
NTM 2013: Manželství je umění
NTM 2014: Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům
NTM 2015: Šťastně až do smrti? Není to jen pohádka? Jak mít vztah, který vydrží…​
NTM 2016: Manželství je víc než kus papíru
NTM 2017: Recept na dobré manželství

Více najdete na www.tydenmanzelstvi.cz

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.


E-shop
ZaObzorem 5 Mikulkova
Otazniky zivota
Bůh před soudem
Magazin ZaObzorem
Magazín ZAOBZOREM 2