Vytisknout stránku

Program Světem Bible

Vzdělávací a evangelizační seminář o základních biblických tématech

O co jde?
Jde o multimediální víceúčelový seminář, který představuje hlavní body biblického poselství.

Kdo je jeho autorem?
Program byl původně vytvořen týmem evangelistů, kazatelů a laiků z řad ASI International, společnosti „It Is Written" a North Pacific Union. Českou a slovenskou verzi připravil tým teologů, pedagogů a grafiků pod vedením MARANATHA o. s. Praha. Během příprav probíhaly konzultace o textu i obrazech s pracovníky Teologického semináře a vedením církve.

Pro koho je program určen?
Připravený materiál slouží jako jedinečné vodítko pro každého, kdo bude mít zájem věnovat se výuce Bible.

Co program obsahuje?
Úplný slovní a obrazový materiál na CD a DVD. Ke kompletní sadě dále patří manuál, ve kterém najdetepodrobný popis a návod pro praktické použití - je zde vysvětlena celková koncepce, zaměřeníjednotlivých kapitol, způsob použití a také se v něm můžete nechat inspirovat radami, jak organizovatstudijní setkání. Vedle manuálu sada obsahuje doslovný doprovodný text všech 28 kapitol.

V čem je tento program tak výjimečný?
Nejen že je tento seminář poprvé přeložen do českého a slovenského jazyka, především je jazykově, teologicky i metodicky upraven pro naše prostředí včetně některých českých citátů, aktuálních dat a obrazů. Dále nabízí materiál, který lze doslovně použít bez nutnosti jakýchkoli dalších úprav. Vyučující už tedy nemusí vymýšlet nové texty. Pro osobní a místní potřeby je samozřejmě vždy možné připravit si svůj úvod či závěr nebo zvýraznit některou myšlenku uvnitř kapitoly apod. Od vyučujícího se očekává, že si pročte manuál a pečlivě si předem prostuduje každou kapitolu. Je velmi důležité, aby dopředu znal její obsah a dobře mu porozuměl.

Co program nezaručuje?
Žádný program není všemocný. Ani tento program nestačí jen přečíst nebo převyprávět. Je to pouze nástroj. Poselství, které chceme předávat, je biblické a Boží. Ten, kdo chce s pomocí tohoto programuoslovit druhé, se stává svědkem, který se s Bohem setkal, uvěřil jeho Slovu a dal se Bohu k dispozici.Rozumí biblickému poselství a je připraven ho živě předávat dalším. Především se však s tím poselstvímmusí ztotožnit a osobně se za něj postavit. Nemůže kázat něco, čemu nevěří nebo čemu nerozumí. Jepřirozené, že může dostat otázky, které obsah kapitol přesahují. Proto je dobré zůstat ve spojení skazatelem či jiným odborníkem, nebo navštívit centrum podpory. Každý křesťan si určitě uvědomuje, žechce-li zůstat v živém spojení s Bohem, musí být neustále připraven se dále učit a růst - číst nové knihy ahledat hlubší pohledy na nevyčerpatelný zdroj Bible.

Co je dále součástí projektu?
Dodatečným přínosem celého projektu je nabídka úvodních školení, představení vzorových lekcí ve vašich sborech nebo skupinách i kompletní zaškolení do duchovní a praktické oblasti projektu SVĚTEM BIBLE.

Bude se program inovovat?
Ano. Pokud dospějeme k potřebě texty znovu přepsat, jsme k tomu připraveni. V roce 2009 vydáme také zvukovou verzi tohoto programu. Vedle duchovních témat připravujeme rovněž seminář o zdravém životním stylu, který může být dalším vhodným doplněním projektu. Stejně tak je možné se spojit s autory teologických, zdravotních či přírodovědeckých textů a požádat je o další vysvětlení či rozvedení jejich textů.

Věříme, že tyto materiály podpoří duchovní růst jak posluchačů, tak přednášejícího či technika. Jestliže na setkání pozvete kromě svých přátel také dalšího kandidáta na lektorskou činnost, znásobíte tak přínos projektu a jeho užitek bude růst geometrickou řadou. Nabízí se nám jedinečná příležitost dále rozvíjet své biblické znalosti, porozumět podstatě evangelia, dojít k hlubšímu poznání Boha a objevit způsob, jak zjevené poselství předat dalším lidem. S jakýmikoli dotazy či v případě zájmu o tento materiál se obraťte do centra podpory, nebo na adresu Maranatha o.s.

Více najdete na www.svetembible.cz


E-shop
ZaObzorem 5 Mikulkova
Otazniky zivota
Bůh před soudem
Magazin ZaObzorem
Magazín ZAOBZOREM 2