Členové výboru

Předseda
Radim Passer

Člen výboru
Mgr. Juraj Turóci

Členka výboru
Ing. Viera Jadlovská

Revizor
Ing. Josef Fuksa