Park Drama věků

Park Drama věků je skvělým místem pro odpočinek, sport a duchovní inspiraci. Jeho zakladatelem je pan Radim Passer. Nachází se v obci Štětkovice, cca 70 km od Prahy jižním směrem. K dispozici je i malé parkoviště.

Cílem vzniku tohoto parku bylo vytvořit odpočinkové místo, kde mohou návštěvníci nejen strávit čas v přírodě, zasportovat si na vytvořených sportovních prvcích nebo na dětských prolézačkách, ale také mají možnost projít si 12 duchovních zastavení. Jedná se o 12 tabulí, které jsou v parku zabudovány na různých místech. Na tabulích se návštěvníci dočtou o vzniku naší Země, průběhu žití nebo o rozhodujících momentech a následném vyvrcholení tzv. Velké drama věků. Texty jsou čerpány z Bible a ze série knih Drama věků od autorky Ellen G. Whiteové.

Na jaře se zde pořádá Dětský sportovní den.

Videopozvánka
Skvělé místo pro sport, odpočinek a duchovní inspiraci.
Webové stránky Parku Drama věků
Fotografie
Napište nám


    Captcha Plus loading…