Aktivity na Sedlčansku

V roce 2007 začala činnost Maranathy také na Sedlčansku. Zde za její podpory vznikly dva sbory Církve adventistů sedmého dne, proběhly stovky hodin zdravotních
a vzdělávacích programů a v neposlední řadě několik významných událostí.

Mezi ty největší patří koncert skupiny Heritage Singers na sedlčanském náměstí, nebo koncert zpěvačky Rachel Hyman v kosohorské synagoze. Maranatha pravidelně podporuje Dětský sportovní den ve Štětkovicích, který si již získal oblibu mezi mnoha lidmi a koná se pravidelně poslední neděli v květnu. V minulém ročníku si den užilo více jak tisíc návštěvníků.

Ve Štětkovicích Maranatha také podporuje Dopravní hřiště a modelářský domek
a nádherný Park Drama věků.

Video z Dětského sportovního dne ve Štětkovicích
Fotografie
Napište nám