Světem Bible

Seznamte se s přednáškami Světem Bible

Jde o multimediální seminář, který představuje hlavní body biblického poselství. Tento seminář se používá jak v domácím prostředí, tak během veřejných přednášek.

Program byl původně vytvořen týmem evangelistů, kazatelů a laiků z řad ASI International, společnosti „It Is Written“ a North Pacific Union. Českou a slovenskou verzi připravil tým teologů, pedagogů a grafiků pod vedením organizace MARANATHA z. s.. Během příprav probíhaly konzultace o textu i obrazech s pracovníky Teologického semináře a vedením Církve adventistů sedmého dne.

Světem Bible obsahuje celkem 26 prezentací + 1 prezentaci využitelnou k životnímu příběhu řečníka. Připravené powerpointové prezentace slouží jako jedinečná pomůcka pro každého, kdo bude mít zájem věnovat se výuce Bible.

Všechny prezentace jsou k dispozici ke stažení. Ke kompletní sadě dále patří manuál, ve kterém najdete podrobný popis a návod pro praktické použití – je zde vysvětlena celková koncepce, zaměření jednotlivých kapitol, způsob použití a také se v něm můžete nechat inspirovat radami, jak organizovat studijní setkání.

Manuál k přednáškám Světem Bible stáhnete zde:
→Manuál

Přednášky stáhnete zde:
→Přednáška 1 – 4
→Přednáška 5 – 8
→Přednáška 9 – 12
→Přednáška 13 – 16
→Přednáška 17 – 20
→Přednáška 21 – 26

Názvy přednášek

Světem Bible
1Jak poznat budoucnost
Dávný sen a jeho výklad
2Nepřehlédnutelná znamení
Proč nemusíme mít obavy z budoucnosti?
3Jedinečné vysvobození
Den, kdy získáš nesmrtelnost
4Náhoda, nebo záměr?
Objevení tajemství života
5Tajemství dávných svitků
Co pro nás znamenají dnes?
6Proč je tolik utrpení?
Jak to může Bůh lásky dovolit?
7Jeden život změnil svět
Může změnit i váš život
8Osobní příběh
Životní příběh řečníka
9Věčný život
Záhada nesmrtelnosti
10Poselství o dni soudu
Soudce je na tvé straně
11Co se stane dobru a zlu
Záleží na tom ještě vůbec?
12Stvořeno pro něco lepšího
Jak uspokojit své nejhlubší touhy
13Miliony oklamány mýtem
Ať se to nestane tobě
14Co se děje, když zemřeš
Nebe, peklo nebo nic?
15Hlasy ze záhrobí
Je možné, aby živí hovořili s mrtvými?
16Vrátit čas zpět
Jak dosáhnout maximálního zdraví?
17Začít znovu
Vždy můžeš začít znovu a jinak
18Jak odhalit podvod?
Největší podvod na světě
19Navždy označen
Jak nepřijmout znamení šelmy
20Investice, na které nemůžete prodělat
Jak zabezpečit své peníze
21Osvobozeni pravdou
Kde ji v dnešní době najdeme?
22Poselství za hvězdami
Bůh má stále své proroky
23Tolik možností
Jak nalézt pravou církev?
24Jak přežít přicházející tříbení
Jak se vyhnout sedmi pohromám
25Zlo v řetězech
Když ďábel nebude muž moci pokoušet
26To nejlepší teprve přijde
Nebe opravdu existuje!

Technické řešení projektu

Základní myšlenkou projektu je využití multimediálních předností DVD přehrávačů či počítačů k usnadnění společného studia Písma svatého ať už mezi několika jednotlivci, tak především ve skupinách zájemců o biblická témata. Díky běžně dostupné technice a připraveným materiálům tak není problém takovéto studium realizovat v domácím či jiném neformálním prostředí. Celá studijní série byla převzata z původního amerického originálu „New Beginnings“, došlo ale k jejímu uzpůsobení našim podmínkám.

Koncept „lekcí“ sice vychází z tradiční výuky přítomné pravdy, výhodou ale je, že je možné jednotlivé přednášky upravit dle potřeb konkrétního lektora či konkrétních cílových skupin. Soubory jsou totiž poskytovány v odemčeném formátu Microsoft PowerPoint.

Přednášky jsou kompletně ilustrovány obrazy a animacemi ze života. Mluvčímu poskytují možnost snadného následování plánu, aniž by byla vyžadována jakákoliv pokročilejší technická zdatnost. Lze si vystačit jen s DVD přehrávačem/počítačem a televizí/monitorem či projektorem.

Vaše účast v projektu

Jelikož cílem projektu je zapojení laiků do zvěstování a sdílení evangelia, je vítán každý zájemce o jejich vedení v místě svého působení. Přestože sama podstata poskytovaných materiálů poskytuje velkou volnost ve způsobu, jakým s nimi může být pracováno, je vhodné nejprve projít úvodním zaškolením.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit v našem formuláři níže.

Video
Záznam z programu ASI 2013 v Ostravě, na kterém byl projekt Světem Bible prezentován.
Webové stránky projektu
Fotografie
Napište nám






    Captcha Plus loading…