Youth for Jesus

YOUTH FOR JESUS (YFJ, Mladí pro Ježíše) je iniciativa mladých dobrovolníků, kteří se mají zájem zapojit aktivním způsobem do společnosti a současně chtějí sdílet dobrou zprávu – evangelium Ježíš Krista mezi obyvatele vybraných měst/lokalit v České a Slovenské republice.

Iniciativa YFJ je součástí celoročního evangelizačního programu DOTKNI SE NEBE. Jednou z hlavních motivací je „jít mezi ploty“, myšleno vyjít z naší komfortní zóny sborového území a přiblížit se tak k ostatním lidem, spojit je s Ježíšem Kristem a společně se dotknou nebe. Samotný program je organizovaný a realizovaný jednotlivými sbory, čímž dochází k podpoře duchovního života sborů, které se do programu zapojí a rozvíjí se misijní činnost v dané lokalitě. Do náročných příprav a realizace jsou zapojeni jak kazatelé, členové sborů, bibličtí pracovníci, tak i vedení Církve adventistů s.d., církevní organizace, jako Klub Pathfinder, organizace ADRA, Život a zdraví, Prameny zdraví a dále pak podpůrné organizace, jako náš spolek Maranatha nebo ASI.

Celý program si vyžaduje časově náročnou několika měsíční přípravu. Také proto si sbory zvou během letních prázdnin na výpomoc mladé lidi z iniciativy YFJ. Tito dobrovolníci pomáhají přinášet DOTNI SE NEBE přímo do míst, kde lidé žijí.

Program Dotkni se nebe a Youth for Jesus jsou podporované evangelizačním oddělením Církve adventistů sedmého dne. Přáli bychom si, aby se sbory vzájemně podporovaly v rámci celé Československé unie církve, povzbuzovali se a modlili za sbory, členy jednotlivých sborů a jejich službu lidem.

Principem učednictví je jít, vyhledat a oslovit lidi na místech, kde žijí a pracují. U Matouše 28, 19 se píše: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky..“. V textu se nepíše, abychom čekali, až k nám lidé přijdou sami, naopak máme vyvíjet aktivitu a snažit se zvěstovat milost a záchranu pro trpící a hynoucí lidi tohoto světa. Pokud jsou geografické mapy stále aktuální, pak pojem „svět“ zahrnuje i Českou a Slovenskou republiku :).

Přidat se může každý, ať už samotnou účastí nebo modlitbou. Budeme rádi za vaši modlitební podporu. Nechceme vykonávat projekt pouze pro dobrý pocit, toužíme být osloveni Ježíšem Kristem a předávat evangelium dál. Potřebujeme Boží milost, podporu a zjevení Jeho vůle. Bez toho to nemá smysl.

Ježíš zve i TEBE. Netrap se pochybnostmi o Tvých darech, stydlivostí nebo třeba introvertní povahou, protože věř, že Ježíš uschopní a použije každé ochotné srdce.

Neváhej a přidej se v roce 2021 k nám :).

Minimální věk pro přihlášení: 14 a více 

 

Sleduj nás taky na INSTAGRAMU, najdeš nás pod účtem @Dotknisenebe

Dokument o Youth for Jesus
Zažij to s námi i Ty :).
Webové stránky projektu
Kontakt

Koordinátor projektu
Juraj Turóci juraj.turoci@maranatha.cz

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit


    Captcha Plus loading…