Youth for Jesus

YOUTH FOR JESUS (YFJ, Mladí pro Ježíše) je iniciativa mladých dobrovolníků, kteří se mají zájem zapojit aktivním způsobem do společnosti a současně chtějí sdílet dobrou zprávu – evangelium Ježíš Krista mezi obyvatele vybraných měst/lokalit v České a Slovenské republice.

Iniciativa YFJ je součástí celoročního evangelizačního programu DOTKNI SE NEBE. Jednou z hlavních motivací je „jít mezi ploty“, myšleno vyjít z naší komfortní zóny sborového území a přiblížit se tak k ostatním lidem, spojit je s Ježíšem Kristem a společně se dotknou nebe. Samotný program je organizovaný a realizovaný jednotlivými sbory, čímž dochází k podpoře duchovního života sborů, které se do programu zapojí a rozvíjí se misijní činnost v dané lokalitě. Do náročných příprav a realizace jsou zapojeni jak kazatelé, členové sborů, bibličtí pracovníci, tak i vedení Církve adventistů sedmého dne, církevní organizace, jako Klub Pathfinder, organizace ADRA, Život a zdraví, Prameny zdraví a dále pak podpůrné organizace, jako náš spolek Maranatha nebo ASI-CS.

Celý program si vyžaduje časově náročnou několika měsíční přípravu. Také proto si sbory zvou během letních prázdnin na výpomoc mladé lidi z iniciativy YFJ. Tito dobrovolníci pomáhají přinášet DOTNI SE NEBE přímo do míst, kde lidé žijí.

Program Dotkni se nebe a Youth for Jesus jsou podporované evangelizačním oddělením Církve adventistů sedmého dne. Přáli bychom si, aby se sbory vzájemně podporovaly v rámci celé Československé unie církve, povzbuzovali se a modlili za sbory, členy jednotlivých sborů a jejich službu lidem.

Principem učednictví je jít, vyhledat a oslovit lidi na místech, kde žijí a pracují. U Matouše 28, 19 se píše: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky..“. V textu se nepíše, abychom čekali, až k nám lidé přijdou sami, naopak máme vyvíjet aktivitu a snažit se zvěstovat milost a záchranu pro trpící a hynoucí lidi tohoto světa. Pokud jsou geografické mapy stále aktuální, pak pojem „svět“ zahrnuje i Českou a Slovenskou republiku :).

Přidat se může každý, ať už samotnou účastí nebo modlitbou. Budeme rádi za vaši modlitební podporu. Nechceme vykonávat projekt pouze pro dobrý pocit, toužíme být osloveni Ježíšem Kristem a předávat evangelium dál. Potřebujeme Boží milost, podporu a zjevení Jeho vůle. Bez toho to nemá smysl.

Ježíš zve i TEBE. Netrap se pochybnostmi o Tvých darech, stydlivostí nebo třeba introvertní povahou, protože věř, že Ježíš uschopní a použije každé ochotné srdce.

Minimální věk pro přihlášení: 14 a více 

 

Sleduj nás taky na INSTAGRAMU, najdeš nás pod účtem @Dotknisenebe

Dokument o Youth for Jesus
Zažij to s námi i Ty :).
Webové stránky projektu
Kontakt

Koordinátor projektu
Juraj Turóci juraj.turoci@maranatha.cz

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit


    [bwscaptcha bwscaptcha-873]