Přání do roku 2024

18. Dub 2024

Světlo v nás

Teď, když se blíží čas Vánoc a pomalu, ale jistě se rozjasňují světla kolem nás, zastavme se na chvíli. Zeptejme se každý sám sebe, jaké světlo vyzařuji a jak působí na blízké kolem mě? Představme si, že každý z nás má svou vlastní světelnou stopu. Je to jako baterka, kterou svítíme dennodenně na cestu sobe i naším blízkým. Když se ohlédnete za uplynulým rokem, vedou vaše stopy směrem, kterým jste chtěli?

Je na nás, jak světlo našeho života ozařuje okolí. Přesto v této odpovědnosti nejsme sami. Vánoce jsou připomínkou, že Ježíš přišel jako světlo do světa, abychom nemuseli kráčet ve tmě starostí. A tak vám přejeme světlo víry, které dává našim životům odvahu kráčet pevným krokem v nejisté době a být tak světlem naděje pro druhé.

To Vám vám přeje kaplan Brumlovky a tým Maranatha z.s.